Tra cứu hồ sơ qua website

* Nhập số biên nhận mà bạn nhận được từ hệ thống hoặc cơ quan
chức năng sau khi đăng ký hồ sơ thành công trên hệ thống.

Cổng dịch vụ Công trực tuyến

Tỉnh Bình Định

Nơi thực hiện chức năng “một cửa điện tử” cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ.

Tình hình xử lý hồ sơ của năm

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

+ Đơn vị: 0 hồ sơ.

+ Trung tâm: 0 hồ sơ.

+ Qua mạng: 0 hồ sơ.

Trả kết quả: 0 hồ sơ.

Hoàn thành: 0 hồ sơ.

Trễ hạn: 0 hồ sơ.

HOTLINE HỖ TRỢ

Tổng đài: (0256) 654.6888

Email: hotro@binhdinh.gov.vn